تبلیغات
در این قسمت تعرفه تبلیغات در وبلاگ مبتکران (زیر هر پست) گذاشته شده است
وابسته به وبلاگ مبتکران
آپدیت شده توسط مدیر وب
تاریخ آپدیت:1394/4/15
ساعت آپدیت:15

تبلیغ در وبلاگ مبتکران با کمک ترین هزینه و بازدید و کیفیت بالا

توجه:قیمت به تومان می باشد
جهت تبلیغ در وبلاگ مبتکران اینجا کلیک کنید و در فرم باز شده نام خاوادگی و شماره تماس و ایمیل خود و کد یا متن تبلیغ خود و نوع تبلیغ و وضعیت و مدت نمایش تبلیغ خود را بنویسید

 

نوع تبلیغ(بنر) وضعیت تبلیغ مدت نمایش تبلیغ مبلغ
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)1 ماه 5000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)2 ماه 7500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)3 ماه 10000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)4 ماه 12500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)5 ماه 15000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)6 ماه 17500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)7 ماه 20000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)8 ماه 22500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)9 ماه 25000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)10 ماه 27500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)11 ماه 30000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)12 ماه 32500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)13 ماه 35000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)14 ماه 37500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)15 ماه 40000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)16 ماه 42500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)17 ماه 45000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)18 ماه 47500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)19 ماه 50000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)20 ماه 52500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)21 ماه 55000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)22 ماه 57500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)23 ماه 60000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)24 ماه 62500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)25ماه 65000


نوع تبلیغ(متنی) وضعیت تبلیغ مدت نمایش تبلیغ مبلغ
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)1 ماه 5000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)2 ماه 7500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)3 ماه 10000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)4 ماه 12500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)5 ماه 15000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)6 ماه 17500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)7 ماه 20000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)8 ماه 22500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)9 ماه 25000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)10 ماه 27500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)11 ماه 30000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)12 ماه 32500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)13 ماه 35000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)14 ماه 37500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)15 ماه 40000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)16 ماه 42500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)17 ماه 45000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)18 ماه 47500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)19 ماه 50000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)20 ماه 52500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)21 ماه 55000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)22 ماه 57500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)23 ماه 60000
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)24 ماه 62500
 افقی یا عمودی زیر هر پست(ثابت)25ماه 65000