تبلیغات
در این قسمت تعرفه تبلیغات در وبلاگ مبتکران (سمت راست) گذاشته شده است
وابسته به وبلاگ مبتکران
آپدیت شده توسط مدیر وب
تاریخ آپدیت:1394/4/9
ساعت آپدیت:24

تبلیغ در وبلاگ مبتکران با کمک ترین هزینه و بازدید و کیفیت بالا

توجه:قیمت به تومان می باشد
جهت تبلیغ در وبلاگ مبتکران اینجا کلیک کنید و در فرم باز شده نام خاوادگی و شماره تماس و ایمیل خود و کد یا متن تبلیغ خود و نوع تبلیغ و وضعیت و مدت نمایش تبلیغ خود را بنویسید


 نوع تبلیغ(بنر) وضعیت تبلیغ مدت نمایش تبلیغ مبلغ
 عمودی سمت راست(ثابت) 1 ماه 5000
 عمودی سمت راست(ثابت) 2 ماه 8000
 عمودی سمت راست(ثابت) 3 ماه  11000
 عمودی سمت راست(ثابت) 4 ماه 14000
 عمودی سمت راست(ثابت) 5 ماه  17000
 عمودی سمت راست(ثابت) 6 ماه 20000
 عمودی سمت راست(ثابت) 7 ماه 23000
 عمودی سمت راست(ثابت) 8 ماه 26000
 عمودی سمت راست(ثابت) 9 ماه 29000
 عمودی سمت راست(ثابت) 10 ماه 32000
 عمودی سمت راست(ثابت) 11 ماه 35000
 عمودی سمت راست(ثابت) 12 ماه 38000
 عمودی سمت راست(ثابت) 13 ماه 41000
 عمودی سمت راست(ثابت) 14 ماه 44000
 عمودی سمت راست(ثابت) 15 ماه 47000
 عمودی سمت راست(ثابت) 16 ماه 50000
 عمودی سمت راست(ثابت) 17 ماه 53000
 عمودی سمت راست(ثابت) 18 ماه 56000
 عمودی سمت راست(ثابت) 19 ماه 59000
 عمودی سمت راست(ثابت) 20 ماه 62000
 عمودی سمت راست(ثابت) 21 ماه 65000
 عمودی سمت راست(ثابت) 22 ماه 68000
 عمودی سمت راست(ثابت) 23 ماه 71000
 عمودی سمت راست(ثابت) 24 ماه 74000
 عمودی سمت راست(ثابت) 25 ماه 77000


 نوع تبلیغ(متنی) وضعیت تبلیغ مدت نمایش تبلیغ مبلغ
 عمودیسمت راست(ثابت) 1 ماه 5000
 عمودی سمت راست(ثابت) 2 ماه 7000
 عمودی سمت راست(ثابت) 3 ماه  9000
 عمودی سمت راست(ثابت) 4 ماه 11000
 عمودی سمت راست(ثابت) 5 ماه  13000
 عمودی سمت راست(ثابت) 6 ماه 15000
 عمودی سمت راست(ثابت) 7 ماه 17000
 عمودی سمت راست(ثابت) 8 ماه 19000
 عمودی سمت راست(ثابت) 9 ماه 21000
 عمودی سمت راست(ثابت) 10 ماه 23000
 عمودی سمت راست(ثابت) 11 ماه 25000
 عمودی سمت راست(ثابت) 12 ماه 27000
 عمودی سمت راست(ثابت) 13 ماه 29000
 عمودی سمت راست(ثابت) 14 ماه 31000
 عمودی سمت راست(ثابت) 15 ماه 33000
 عمودی سمت راست(ثابت) 16 ماه 35000
 عمودی سمت راست(ثابت) 17 ماه 37000
 عمودی سمت راست(ثابت) 18 ماه 39000
 عمودی سمت راست(ثابت) 19 ماه 41000
 عمودی سمت راست(ثابت) 20 ماه 43000
 عمودی سمت راست(ثابت) 21 ماه 45000
 عمودی سمت راست(ثابت) 22 ماه 47000
 عمودی سمت راست(ثابت) 23 ماه 49000
 عمودی سمت راست(ثابت) 24 ماه 51000
 عمودی سمت راست(ثابت) 25 ماه 52000